Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Home

Witaj na moim RODO-blogu !

ROD(e)O

czyli walka o nasze dane

JEŻELI

?

Szukasz informacji dotyczących swoich praw lub obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

?

Planujesz otwarcie biznesu, ale nie wiesz jak zabrać się do wdrożenia RODO?

?

Potrzebujesz pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez RODO i ustawy krajowe?

Trafiłeś we właściwe miejsce!


Dlaczego blog o danych osobowych?

Moja przygoda z danymi osobowymi zaczęła się kilka lat temu – podczas pracy w dużej korporacji, skupiającej w sobie spółki z branży finansowej i ekonomicznej. Praca z danymi osobowymi była moją codziennością – jak zresztą jest w przypadku wielu pracowników w niemal każdym zawodzie. W mojej profesji jednak, dbałość o bezpieczeństwo danych i ich poufność powinna być priorytetem – bez tej gwarancji nie udałoby mi się zbudować relacji z klientem opartej na zaufaniu – co z kolei jest niezbędne do tego, aby móc rzetelnie i skutecznie chronić jego interesy.

Żyjemy w czasach, w których dane osobowe stały się dobrem o największej wartości. Ich odpowiednia analiza i zestawianie doprowadzają do tworzenia nieuwiarygodnione dokładnych ocen preferencji ludzi, śledzenia ich aktywności, przewidywania ich zachowań – począwszy od drobnych spraw życia codziennego, a skończywszy na decyzjach biznesowych, politycznych czy moralnych. Sztaby ludzi każdego dnia pracują nad narzędziami, które jeszcze głębią wejdą w tok naszego rozumowania i które jeszcze mocniej nakierują nas na wybory, zgodne z oczekiwaniami ich twórców.

Jako uczestnicy globalizacji, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jesteśmy narażani na szereg niebezpieczeństw w związku z nieupublicznianiem naszych danych – także tym dokonywanym na nasze własne życzenie.

Jestem przekonana, że przynajmniej raz na kilka tygodni odbierasz telefon z informacją o wygranej w jakimś konkursie lub loterii, w których nigdy nie brałeś udziału, że w kręgu Twoich znajomych jest przynajmniej jedna osoba, której zdjęcie, udostępnione w portalu społecznościowym, zostało wykorzystane w nieuprawniony sposób, że na adres swojej skrzynki mailowej otrzymujesz niezmówione oferty handlowe lub wiadomości z zainfekowanymi treściami, że za każdym razem kiedy wkładasz kartę płatniczą do bankomatu zastanawiasz się, czy w urządzeniu nie zainstalowano czytników mogących służyć do kradzieży Twoich pieniędzy, że instalując nowe aplikacje na telefonie zadajesz sobie pytanie: „po co im ta dana?”, że znasz ludzi oszukanych na „potrzebę pilnego blika od przyjaciela” albo ofiary wyłudzeń „chwilówek” na ich dane.

Ja doświadczyłam wszystkiego z powyższej listy. I nie godzę się na to. Ty też możesz walczyć z bezprawiem w sferze wykorzystywania danych osobowych – a ja chcę Ci w tym pomóc – ofiarowując Ci moją wiedzę i doświadczenie. Tylko dzięki wzrostowi wiedzy i świadomości społecznej w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych i zagrożeń czyhających na te dane możemy skutecznie walczyć o naszą prywatność i poczucie bezpieczeństwa – swoje i naszych bliskich.

W kolejnych wpisach na RODO-blogu będę starała się przekazywać jak najrzetelniej, to co może być dla Ciebie ważne z zakresu danych osobowych – Twoich jako przedsiębiorcy, procesora, pracodawcy, ale także Twoich jako „zwykłego” Jana Kowalskiego, rodzica, pacjenta, pracownika, sąsiada – pamiętaj jednak, że w największym stopniu, to od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twoich danych – w Twoich rękach jest więcej niż myślisz!

Miłej lektury!

Ważne!

Publikowane treści mają wyłącznie edukacyjny charakter i stanowią wyłącznie wyraz przemyśleń i wiedzy autora, przez co nie stanowią w żadnym wypadku porady, wykładni prawa, opinii, konsultacji czy innej usługi prawnej. Pomiędzy autorką bloga i osobami zapoznającymi się z treściami bloga w żadnym wypadku nie powstaje jakikolwiek stosunek prawny, zwłaszcza o charakterze klient-prawnik. Powyższe wpisy objęte są prawami autorskimi autorki. Mimo starań autorki o rzetelny charakter powyższych treści – nie są one prawnie wiążące oraz mogą być odczytywane przez odbiorców w innym stanie prawnym niż data ich powstania.  W związku z powyższym, odbiorcom powyższych treści nie przysługują w żadnym wypadku jakiekolwiek roszczenia związane z powyższą treścią, a zastosowanie się do przedstawionych treści następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy treści. Autorka zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów państwowych. Żadna treść powyżej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert ani do zawarcia umowy w innych sposób w rozumieniu tego kodeksu.

O mnie

Jestem adwokatem na co dzień wspierającym przedsiębiorców w budowaniu i prowadzeniu bezpiecznego biznesu, ze szczególnym naciskiem na dbałość o ochronę danych osobowych – zarówno ich klientów, kontrahentów, jak i ich pracowników. Troska o bezpieczeństwo danych, to nie tylko istotny element mojej pracy zawodowej, ale także misja, którą staram się realizować także na gruncie życia prywatnego.

Więcej o mnie

Kontakt

adwokat@lobacz-kancelaria.pl

Biuro Kancelarii

ul. Bertolta Brechta 14/112
03-473 Warszawa
Polska

Zobacz na mapie